ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Jampha Taewondo Championships 202

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Jampha Taewondo Championships 2022 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน ได้แก่

1. เด็กชาย กรกริช เอวจักร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ รุ่น 38 น้ำหนักไม่เกิน 42 อายุ 11-12 ปี

2. เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญยัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว รุ่นสายดำแดง อายุ 13-14 ปี เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่น 61 น้ำหนักไม่เกิน 65 อายุ 12-14 ปี

3. เด็กหญิง กมลทิพย์ จันทร์ประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว รุ่นสายน้ำตาล อายุ 13-14 ปี เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นสายดำแดง อายุ 13-14 ปี

เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว รุ่นสายดำแดง อายุ 13-14 ปี