ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ……👏👏

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 👏👏

– ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

– ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted Math)

👇👇👇👇👇👇👇👇