ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ………..👏👏


ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร

จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 👏👏 ได้แก่

– ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ

– ห้องเรียนพิเศษ EPDP

– ห้องเรียนพิเศษ Smart Science