ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายวชิระ บัวสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ป.5 ตัวแทนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และเด็กหญิงประวัฒน์ศิกาล กิตติโสภณกุล นักเรียนชั้น ป.5 ตัวแทนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ชนะการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562