ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1🏆🏆

🏫โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โดยได้นำเสนอโครงงาน 👉เรื่อง เครื่องให้อาหารกบโซลาร์เซลล์จากบอร์ดสมองกล Kidbright Feeder from Kidbright Board ” งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 64 ระดับภาคเหนือ”👏👏