ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

👍 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 👏 ได้แก่

1. นางสาวศุภารักษ์ แสงกาด ห้องเรียนพิเศษดนตรี

2. นางสาวกวินทรา หงษ์เทศ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

3. นางสาวจิรภิญญา สร้อยญาณ สำรองห้องเรียนพิเศษสังคม และสำรองห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ