ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน)