บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) มอบเจลล้างมือ และอุปกรณ์ในการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอขอบคุณ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) ที่มอบเจลล้างมือ และอุปกรณ์ในการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)