ขบวนผ้าป่าขยะรีไซเคิล

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ร่วมเดินขบวนผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยเทศบาลเมืองลำพูนและอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 17 ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โดยได้เริ่มแห่ขบวนผ้าป่าขยะรีไซเคิลตั้งแต่วัดมหาวันถึงวัดจามเทวี