กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “ วังจันทน์เกมส์ ”

นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “ วังจันทน์เกมส์ ” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๒– ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดยได้รับรางวัลได้แก่
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ แบดมินตันหญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี
๓. เหรียญเงิน จากกรีฑา หญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี
๓.๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร
๓.๒ วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร
๓.๓ วิ่งผลัด ๕x ๘๐ เมตร
๔. เหรียญทองแดง จากกรีฑา หญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี
๔.๑ วิ่ง ๒๐๐ เมตร
๔.๒ วิ่งผลัด ๘x๕๐ เมตร
๔.๓ กระโดดไกล