กิจกรรม “หนูน้อยฟันสวย”

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรม “หนูน้อยฟันสวย” โดยมี นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวิทยากรคุณหมอจากกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน การแปรงฟันให้ถูกวิธี และกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟัน และมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆ อนุบาลที่เข้าร่วมตอบคำถาม