กิจกรรม วัดแววความถนัดวิชาชีพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และวัดแววความถนัด จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ.เชียงใหม่