กิจกรรม ทัศนศึกษา ป.5-6 (การเรียนรู้สู่โลกกว้าง)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่