กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้น ป.1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด ได้ไปทัศนศึกษา ที่ ศุนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ( ขึ้นรถไฟไปดูช้าง)