กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้มีงานกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วม โดยจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และสนุบสนุนการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรมอาทิเช่น เดินออกกำลังกาย ,แจกเครื่องดื่มและอาหาร แล้วยังมีกิจกรรมลุ้นของรางวัลจับฉลากรางวัลจากหางบัตร เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ