กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ได้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จ.ลำพูน โดยมีกิจกรรมลูกเสือ ฐานต่างๆ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ และอื่นๆ