กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 จำนวน 3 วัน 2 คืน วันที่ 12 – 14 ธันวามคม 2561 ที่ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ จังหวัดเชียงใหม่