กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2561 จำนวน 3 วัน 2 คืน วันที่ 17 – 19 ธันวามคม 2561 ที่ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ จังหวัดเชียงใหม่