กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย


วันที่ 12 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวยในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ณ ห้องประชุมแคแสดโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยมีวิทยากรจากกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนได้มาให้ความรู้การดูแลรักษาฟันให้สะอาด และมอบของขวัญแก่เด็กๆ