กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย

🍁🍁 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ในวันที่ 23 กันยายน 2565

ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาล (กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย)

 

🍈🍈  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของฟันและรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการแปรงฟันได้ถูกต้อง และเพื่อติดตามประเมินผลสุขภาพฟันของนักเรียน ณ ห้องประชุมแคเสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

                                   
  😁 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 😁