กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2565

🍁🍁 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาล (กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย) ในวันที่ 23 กันยายน 2565

🍈🍈 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของฟันและรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการแปรงฟันได้ถูกต้อง และเพื่อติดตามประเมินผลสุขภาพฟันของนักเรียน ณ ห้องประชุมแคเสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

                                                                                   😁กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย😁