กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน เพื่อส่งเสริมรักการอ่าน การเล่านิทาน บันทึกรักการอ่าน เดอะพิซซ่า 🍕🍕🍔🥙

                                                           🎀 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 🎀