กิจกรรมสืบสานเทียนธรรมเข้าจำพรรษา

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสืบสานเทียนธรรมเข้าจำพรรษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของไทย นำโดยประธานในพิธีได้แก่ นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ คณะครูสั่งคมศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยภายในงานทั้งคณะครูและนักเรียนได้แต่งกายชุดขาว เพื่อมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักเรียนร่วมทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ภายในงานได้มีการสวดมนต์และการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ช่วงในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้