กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติ ท่านสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมประกอบด้วยฐานต่างๆ มากมายกว่า 10 ฐาน ที่สามารถให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้เข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม