กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นบ้านล้านนา

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นบ้านล้านนา

ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการขับซอพื้นบ้านล้านนา ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดยมีคณะเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านล้านนาของแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ