กิจกรรมวัน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรมวัน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 คือ ” จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม “
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมอย่างสนุกสนาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ