กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

💐💐 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 🏫โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นำโดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล

เพื่อเป็นการระลึกถึง ครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อันเป็นที่รัก❤️ และถือเป็นการเริ่มต้นในการเรียนด้วยความเป็นมงคล🧑‍🎓🧑‍🏫