กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ซึ่งมี นักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง มาใส่บาตรในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้เริ่มกิจกรรม ฟังพระธรรมเทศนา และกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยให้คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะถึงนี้