กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 🧑‍🔬ประจำปี 2565 ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยเด็กจะได้รับความรู้ผ่านฐานกิจกรรมมากมาย ได้แก่

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 🧑‍🔬–> ปิงโกตารางธาตุ /Merge paper cube /Solar system bingo /สนุกกับโอเวอร์คราฟ /Maze game /DIY ดิปชอค / กิจกรรมเทคโนโลยี 👽–>เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 💯 –> ป้อปคอร์น /เพลงสูตรคูณ /คณิคคิดประลอง /ปิงโก ปิงใจ /คณิตศิลป์สร้างสรรค์ /เกมส์จังก้า

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ลูกโป่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, เด็ก และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ลูกโป่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ลูกโป่ง และ สถานที่ในร่ม