กิจกรรมวันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรม ภูมิใจในเอกลักษณ์ สืบสานภาษาหลัก รู้รักษ์ไทย นำโดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และคณะครู โดยภายในงานได้มีกิจกรรม ประกวดการแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย การแสดงละครเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่ และการร้องเพลง ซึ่งเด็กๆแต่ละระดับชั้นต่างสนุกสนาน ไปกับกิจกรรมต่างๆ
ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม : https://goo.gl/x27SDh