กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มีการจัดแสดงละครพื้นบ้านเรื่อง “ไกรทอง” จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและกิจกรรมประกวดของแต่ละระดับชั้น..

รูปภาพกิจกรรม