กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี พ.ศ.2564

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับ🏆🏆

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี พ.ศ.2564