กิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้มีกิจกรรมมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการคัดลายมือภาษาไทยในกิจกรรมชื่อว่า ” กิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา ” โดยมี นางสายฝน ไทยกรรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถีง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3