กิจกรรมประเพณีลอยกระทงเล็กลอยน้ำ จังหวัดลำพูน 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเล็กลอยน้ำ จังหวัดลำพูน 2560 โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนแห่กระทงเล็ก ตั้งแต่บริเวณข้างจวนผู้ว่าฯ ถึงบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู นักเรียน และประชาชน และผู้มีเกียรติ ได้ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ เพื่อรักษาและอนุรักษ์ประเพณีไทยในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้