กิจกรรมประกวดแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแห่เทียนพรรษา จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โดยรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลได้แก่
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแห่เที่ยนพรรษา
-รางวัลอันดับ 4 การประกวดวงโยธวาธิต