กิจกรรมนิทรรศการสะเต็มศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มีกิจกรรมนิทรรศการสะเต็มศึกษา โดยมีประธานกิจกรรมในครั้งนี้นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้กล่าวเปิดงาน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยภายในงานได้มีฐาน

กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มอาทิเช่น
1.Mini Cataputl
2.กล้องสลับลาย
3.ไข่ตกไม่แตก
4.กอไม้กระจายสี
5.บิดานักวิทยาศาสตร์
6.QR CODE
7.AR-4D
8.วงล้อเมฆ
9.แร่ใยหิน
10.นักออกแบบผลิตภัณฑ์
11.ไอติมหรรษา
12.วงล้อหรรษา
13.ห้องเรียน STEM
14.คอปเตอร์ไม้ไผ่

และทางโรงเรียนได้เชิญหน่วยงานจากภายนอกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูได้นำหุ่นยนต์มาแสดงโชว์ในวันนั้นด้วย