กิจกรรมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ วัดมหาวัน

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ วัดมหาวัน ณ บริเวณลานวัดมหาวัน เวลา 10.00 น.โดยมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ ดังนี้
– กิจกรรมสล่าล้านนา
– กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
– กิจกรรมขนมพื้นบ้าน น้ำสมุนไพร
– กิจกรรมเรียนรู้ไปกับศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำพูน (รถโมบายส่งเสริมการอ่าน)
– กิจกรรมปั้นพระ
– กิจกรรมการทำเครื่องสักการะล้านนา ( การทำดอกขี้ผึ้ง การทำต้นเทียน
– กิจกรรมการทำเครื่องสักการะล้านนา ( การทำสะตวง)
– กิจกรรมการทำโคม
– กิจกรรมการทำตุง
– กิจกรรมการทำกรวยดอกไม้
– กิจกรรมการร้อยลูกปัด
– กิจกรรมการปักผ้า