กิจกรรมนำเสนอผลงานชมรม To Be Number One

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานชมรม To Be Number One โดยมีคณะกรรมการนำโดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะกรรม ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมนำโดย นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และคณะครู ซึ่งมีการจัดการแข่งขันประกวดTo Be Number One ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนได้นำเสนอผลงาน To Be Number One โดยผู้นำเสนอผลงานเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและชั้นประถมศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้แสดงผลงานกิจกรรมดังต่อไปนี้เช่น ดนตรีดุริยางค์ เชียร์ลีดเดอร์ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์การฟ้อนรำ การเต้น Cover dance มัคคุเทศก์ การเต้นบัลเลห์ การทำอาหาร การร้อยมาลัยและการแกะสลักผลไม้ เป็นต้น