กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

📌📌 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ☀️☀️☀️

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫🏫นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และนายชาติชาย เบญจวรรณ์ ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมกันทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด จัดระเบียบบริเวณภายใน และบริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด