กิจกรรมจัดพิธีการมอบธงและประดับเข็มสภานักเรียนปีการศึกษา2565

  วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมจัดพิธีการมอบธงและประดับเข็มสภานักเรียน                                                            ปีการศึกษา2565 และเกียรติบัตรให้แก่สภานักเรียน ประจำปี 2564                                                                                                    โดยมีนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมพิธี                                ณ อาคารอเนกประสงค์