กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566  กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-3 นางสาวชญาภา งอกขึ้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง    รองชนะเลิศ อันดับที่ 2