กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ในกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 

เด็กชายชนันธร จินะกาศ

เด็กหญิงโยชิตา จินะกาศ

เด็กหญิงพิชญธิดา รุ่งเรือง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง