กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้


🎉
🎉ประกาศจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้🎉🎉
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้​ ทุกระดับชั้น

ในวันเสาร์​ ที่​ 17​ พฤศจิกายน​ 2561
เริ่มลงทะเบียน​ เวลา​ 08.30 เป็นต้นไป