การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เข้าร่วมปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ในกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 เด็กชายภานุวัฒน์ สุริยวงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง