การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

ชนะเลิศ ทีมมักแมง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมย่องมายิง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมVictory