การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2561

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ได้มีการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ ห้องแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนด้านต่างๆ