การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

ในกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6 เด็กชายนัทธพงศ์ มีโต ได้รับรางวัลเหรียญทอง