การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 2561


ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดจุดเริ่มต้นการเดินขบวนตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดลำพูนถึงสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน
นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้กล่าวเปิดพิธีและได้ตีกลองเพื่อเริ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2561
นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้กล่าวรายงานการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
ต่อมาในสนามกีฬาได้มีกิจกรรมแข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และมีการแข่งขันกรีฑาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยภายในงานนักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมกีฬาอย่างมากทำให้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และได้พบปะกับเพื่อนต่างๆโรงเรียน
รูปภาพเพิ่มเติม : https://goo.gl/9RsnYx