การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ภายในโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้