การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561 (กรีฑา)
วันที่ 14-15 ธ.ค. 2561

100 ม. 12 ปีหญิง ::ทอง(ชนัญธิดา เขื้อนค่า) / เงิน(ศิริประภา วิริยะ)
100 ม. 15 ปีหญิง::ทองแดง(อรปรียา ยวงคำ)
200 ม. 12 ปีหญิง::ทอง(ชนัญธิดา เขื่อนค่าย)/เงิน(พัชร์พิชา กะการดี)/ทองแดง(ศิริประภา วิริยะ)
200 ม. 15 ปีหญิง::ทองแดง(อรปรียา ยวงคำ)
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดลำพูน เข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับภาค ในโครงการ Sport hero เพื่อรับเงินเดือนต่อไป

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 (เทเบิลเทนนิส)
ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี เด็กหญิงวนิดา เยาวะยำ รางวัลที่3 เหรียญทองแดง